Enquête Well Gefocust

Hallo fotograaf,

Als bestuur proberen wij zoveel mogelijk aan jullie fotografische wensen te voldoen. Spreek ons hierop ook aan tijdens clubactiviteiten of daarbuiten. Doormiddel van onderstaande vragen willen wij graag een beeld krijgen waar we nu staan als club.

Eerst wat algemenere vragen: :

4. Welke onderwerpen zouden aan bod moeten komen op komende clubavonden?

We merken dat er veel variatie zit in de opkomst bij de reguliere club-avonden; de eerste woensdag van de maand. Graag horen wij wat jullie motiveert om deze avond wel of niet te bezoeken.

5. Hieronder volgen een aantal stellingen over de clubavonden Geef aan of je het hier wel of niet mee eens bent.

Tot slot nog enkele vragen over de digitale informatie voorziening.

6. Geef aan of je tevreden bent over de manier waarop we gebruik maken van…

* verplichte velden

Bedankt voor het invullen van de enquête!

Jouw feedback helpt ons de fotoclub(activiteiten) te verbeteren.