Actueel

Wellerlooi.info in een nieuwe jas met passende oplossing voor het lokale krantje

Dorpsraad Wellerlooi stond voor een uitdaging met de bestaande website en het gegeven dat het lokale blaadje, de Wellerlooise post, eind 2022 zou gaan stoppen met haar uitgave. Daarmee kwam de vraag of het niet verstandig was beide kanalen, website en krantje te combineren.

De dorpsraad besloot om in ieder geval te starten met een traject voor een eigen identiteit voor de dorpsraad, website en de diverse kanalen. De vormgeving werd in het voorjaar van 2022 uitgewerkt. Aansluitend werd gestart met een nieuwe website.

Onder leiding van Webshepherd werden een aantal stappen gezet. Een sessie met een delegatie van de dorpsraad om de inhoud van de site vast te stellen. Vervolgens werden de volgende stappen voor een nieuwe site doorlopen:

 • Functioneel document vaststellen met wensen en uitgangspunten
 • Schetsen van een interactieontwerp (IO) en vaststellen van dit ontwerp
 • Design van de website op basis van het IO en de nieuwe stijl
 • Bouwen van de site
 • Verzamelen van de content
 • Vullen van de site
 • Een training voor het Webteam voor het onderhouden van de site
 • Testen in de diverse browsers en testen van de functionaliteiten
 • Lancering

Inhoudelijk is de website opgebouwd uit:

 • Nieuws van en voor het dorp
 • De agenda met activiteiten in en rond het dorp
 • De ondernemers op een rij
 • Verenigingen met elk een eigen plek en met hun eigen nieuwsartikelen,
 • Informatie over de omgeving van Wellerlooi
 • Nieuws vanuit de kerk, overgenomen vanuit de Wellerlooise post

Opvallend aan de site is ook dat er speciale plekken zijn gemaakt voor aanbiedingen van de lokale ondernemers. Deze aanbiedingen stonden in het verleden in het lokale krantje.

Eind 2022 is de website www.wellerlooi.info gelanceerd en draait deze naar tevredenheid. Voor Webshepherd na www.well.nl en www.heeswijksekampen.nl een derde “dorpssite” in onze portfolio.

Onze referenties